Skip to content

Схема колообігу азоту

Скачать схема колообігу азоту txt

Таким чином, є два шляхи залучення молекулярного азоту в біогенний кругообіг. Колообігу чотири такі відмінності кругообігу азоту і вуглецю. Кількість азоту в атмосфері велике - чотири п'ятих атмосфери складається з цього. Запаси азоту в ґрунті поповнюються переважно внаслідок азотфіксувальної здатності мікроорганізмів (біологічний азот) і надходження з атмосферними схема. Зв'язок між атомами азоту і колообігу атомами досить слабка, що дозволяє живим організмам засвоювати атоми азоту.

З величезного запасу азоту в схема й осадовій оболонці літосфери в колообігу бере участь лише фіксований азот, який засвоюється живими організмами суходолу й океану. Схема круговорота азота в природе.

Проходження азоту через біогеоценоз має свої особливості, які значною мірою відрізняються від вуглецевого кругообігу (рис. ). Виділяють чотири такі відмінності кругообігу азоту і вуглецю. По-перше, більшість організмів не можуть асимілювати його із велетенського фонду (3,85⋅ г N2), який є в атмосфері. По-друге, азот не бере безпосередньої участі у вивільненні хімічної енергії в процесі дихання: головна його роль полягає в тому, що він входить до складу білків і нуклеїнових кислот, які.

У колообіг азот залучається завдяки біологічній (бактерії, синьо-зелені водорості), промисловій (виробництво мінеральних добрив) і атмосферній (блискавка) азотфіксаціям. Завдяки цим процесам атмосферний азот перетворюється в нітрати, які можуть засвоюватись рослинами.

Іншим джерелом нітрогену для рослин є. Круговорот азота в природе. Азот – один из жизненно важных элементов. Азот не фиксируется в организме в свободном виде. Поэтому в круговороте азота в природе помогают бактерии.  Круговорот. Схему круговорота азота в природе условно можно разделить на две части – грунтовую и атмосферную. Круговорот азота через почву осуществляется следующим образом: в результате гниения органических веществ (растений, животных) азот превращается в аммиак (NH3).

Колообіг азоту є одним з найскладніших. Величезна кількість живих організмів забезпечує швидку циркуляцію азоту в різних екосистемах. Азот разом з вуглецем бере участь в утворенні протеїнових речовин. Газоподібний азот безперервно надходить в атмосферу завдяки діяльності денітрифікуючих бактерій. Бактерії-фіксатори разом з ціанофітами (синьозелені водорості) постійно поглинають його, перетворюючи на нітрати.

Біосфера нашої планети є складною системою, в якій постійно здійснюються кругообіги різних речовин, тісно взаємопов'язаних між собою. Таким чином, є два шляхи залучення молекулярного азоту в біогенний кругообіг.

doc, djvu, PDF, djvu utc7812 схема