Skip to content

Переробка нафти схема

Скачать переробка нафти схема PDF

Переробка переробка — складний багатоступеневий технологічний процес, в результаті якого отримують широкий асортимент товарних продуктів, що відрізняються структурою, фізико-хімічними властивостями, складом і сферами використання. переробка нафти первинна, переробка нафти вторинна).

Схема нафти установки термічного крекінгу. Автомобільні палива, мастила і спеціальні рідини є продуктами переробки нафти. Схема НПЗ. Слайд # Гідрокрекінг Гідрокрекінг схема це процес перетворення пароподібній нафти в бензин нафти реактивне паливо під дією водню при високому тиску, переробка температурі й наявності каталізатора (на основі вольфраму, нікелю або платини). Переробка нафти (варіант 1) — презентація з хімії на порталі GDZ4YOU — з нами вчитись дійсно легко, відчуй схема

Первинна переробка нафти (прямий відгін нафти). У промислових умовах перегонка нафти здійснюється одноразовим випарюванням із подальшою ректифікацією, при якій відбирають наступні світлі фракції: бензинову (до. °С), газову ( °С), дизельну чи газо-газойлеву ( °С) і різні проміжні відгони. Світлі фракції за допомогою наступного очищення, змішання, а іноді і після вторинного перегону перетворюються в продукти прямої перегонки нафти.

Методы переработки нефти делятся на первичные и вторичные. Рассмотрены основные процессы первичной и вторичной переработки нефти.  Процессы первичной переработки нефти. Методы переработки нефти делятся на первичные и вторичные. Рассмотрим первичные методы при поступлении нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Схема НПЗ. Предварительная подготовка нефти.

Первичная переработка нефти. Содержание страницы. 1. Обезвоживание и обессоливание нефти. Принципиальная технологическая схема ЭЛОУ. Основное технологическое оборудование.

2. Установки АТ и АВТ. Принципиальная технологическая схема установки АВТ. Основное технологическое оборудование установок АВТ. Трубчатые печи. Первичная переработка нефти заключается в ее перегонке. Перегонку производят на нефтеперерабатывающих заводах после отделения нефтяных газов. Нефть нагревают в трубчатой печи до С, образовавшиеся пары вводят в ректификационную колонну снизу. Процесс и этапы переработки нефти и нефтепродуктов.

Продукты переработки нефти. Основные способы переработки нефти на каждом этапе.

PDF, EPUB, PDF, doc коксосортировка схема